Home


1 /
Landskab & Byrum

Stationsområde og bro i Riga, Letland

Gottlieb Paludan Architects har udviklet en helhedsplan for den centrale del af Riga omkring jernbanestationen med blandt andet ny linjeføring, ny togstation samt ny fodgænger- og jernbanebro over Daugava floden. 

EU ønsker at oprette en ny sporforbindelse fra de Baltiske lande til resten af Europa. Det har affødt en perlerække af projekter. Blandt andet har Gottlieb Paludan Architects udarbejdet et konkurrenceforslag til en helhedsplan for den centrale del af Riga omkring jernbanestationen

Konkurrenceforslaget indeholder ny linjeføring, ny togstation, en overdækket busterminal, optimerede byrum samt en ny fodgænger- og jernbanebro over Daugava floden, som mimer den eksisterende bros morfologi i plan. Nye forbindelser på tværs af togbanen og vejrum er blevet belyst og designkonceptet er gennemført, subtilt og organisk, inspireret af bløde trafikanters bevægelsesmønstre. 

Konkurrenceforslaget tilbyder effektive, funktionelle og smukke løsninger på eksisterende problemer og sætter tonen for Rigas fremtidige grønne udvikling. 

Projektet blev præmieret i arkitektkonkurrencen.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation