Home


1 /
Arkitektur

Nordea ved Vesterport

Gottlieb Paludan Architects har været gennemgående rådgiver for Nordea i forbindelse med løbende sammenlægninger og ombygninger, herunder ombygning af Nordeas administrationskontor ved Vesterport i København.

Gottlieb Paludan Architects har stået for ombygningen af den ikoniske bygning ”Kobberhuset” fra 1930’erne og stået i spidsen for forvandlingen af det eksisterende lejemål samt inddragelse af nabolejemål. Ydelserne har inkluderet brugerinddragelse for fastlæggelse af brugernes behov såvel som ombygningens kvalitetsniveau.

Bygherrerådgivningen har yderligere bistået med koordinering ag byggearbejder, styring og koordinering af genhusning, deltagelse i byggemøder for varetagelse af bygherres interesser, kvalificering og kontrol af budgetter på baggrund af erfaringspriser og V&S prisbøger. Hertil kvalitetsstyring af leverandørernes arbejde samt udbudsrådgivning i forbindelse med løst inventar og økonomistyring på bygherreleverancer.

Gottlieb Paludan Architects har som bygherrerådgiver været ansvarlig for den fulde proces samt bygherre tilsynet under udførelsen.

 Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation