Home


1 /
Design

Nordea ved Vesterport

Gottlieb Paludan Architects har været gennemgående rådgiver for Nordea i forbindelse med løbende sammenlægninger og ombygninger herunder ombygning af Nordeas administrationskontor ved Vesterport i København. 

Projektet indeholder ombygning af eksisterende lejemål samt inddragelse af nabolejemål. Ydelserne inkluderer brugerinddragelse for fastlæggelse af brugernes behov såvel som ombygningens kvalitetsniveau. 

Gottlieb Paludan Architects har bistået med koordinering af byggearbejder, styring og koordinering af genhusning, deltagelse i byggemøder for varetagelse af bygherres interesser, kvalificering og kontrol af budgetter på baggrund af erfaringspriser og V&S prisbøger. Hertil kvalitetsstyring af leverandøreres arbejde samt udbudsrådgivning i forbindelse med løst inventar og økonomistyring på bygherreleverancer. 

Gottlieb Paludan Architects har som tilsynsførende bygherrerådgiver været ansvarlig for den fulde proces samt bygherretilsynet under udførelsen. 

Projektets lokation