Home


1 /
Landskab & Byrum

Bispeengbuen

Gottlieb Paludan Architects har for Frederiksberg og Københavns Kommune udarbejdet bilagsmateriale og grundlag for udbud af den fremtidige brug af arealet under Bispeengbuen. 

Gennem en omfattende interviewrunde med nuværende brugere, potentielle kommende brugere og aktører samt borgere og pba. analyser af arealet har GPA udarbejdet rumlige- og økonomiske scenarier for arealet.

Efterfølgende har Deloitte udarbejdet driftsregnskab for udvalgte scenarier.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation