Home


1 /
Landskab & Byrum

Mini-trafikterminal, Østerport

Opgaven omfatter renovering af forplads og parkerings- og adgangsforhold fra Østerport Station til Folke Bernadottes Allé. Projektet er udført med ønsket om at skabe bedre adgangsforhold for publikum mellem stationen og Frihavnsområdet samt skifte mellem tog og bus.

Logistikken i området og flowet på arealet er omarbejdet og der er indført et busstoppested for linje 26, ligesom parkeringsarealer og cykelparkering er omlagt.

Der er arbejdet med belægninger, busholdeplads i in-situstøbt beton, cykelparkering og beplantning. For at skabe et rart miljø i vente- og skiftesituationen, er der plantet en ‘Krins’ af Tretorn, som indtegner en fast form og ramme om de trafikale aktiviteter på stedet.

Det har været en udfordring at skabe et godt og brugbart hverdagsanlæg, som kunne tilgodese de mange interesser og samtidig blive et arkitektonisk tilskud til området.

Der er i projektet lagt vægt på at skabe et rart sted i byen i et område som er præget af trafik, men også respekterer naboskabet til  Kastellet, Den svenske Kirke og DSB´s kursuscenter, (sidstnævnte indrettet i en mere end hundrede år gammmel bygning).

For at skabe et ´blødt´ miljø, er der som kontrast til de hårde trafikflader med asfalt og beton anlagt grusarealer og grønne flader, hvori der er plantet en ´krins´  af Tretorn som indtegner en fast form og ramme om de trafikale aktiviteter på stedet.

Med anlægget er der skabt et godt og brugbart hverdagsanlæg, som kan tilgodese de mange interesser og samtidig blive et arkitektonisk tilskud til området.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

 

Projektets lokation