Home


1 /
Arkitektur

BørneRiget - Rigshospitalets nye børnehospital

Leg og hjemlighed er omdrejningspunkterne i GPA's designforslag til Rigshospitalets nye børnehospital. Forslaget, der er udarbejdet i samarbejde med engelske BDP, opnåede en 2. præmie.

Ambitionen med BørneRiget er at skabe fysiske rammer, som støtter en fortsat udvikling af Rigshospitalets internationalt anerkendte ekspertise inden for behandling af børn, unge og gravide. Det primære fokus er at skabe et børnehospital, der skal danne ramme for det ideelle møde mellem patient og klinisk personale, hvor patienter og pårørende samtidig kan føle sig hjemme, tænke på andet end sygdom og lade fantasien råde.

Bygningen og den kultur, den kommer til at rumme, skal støtte fantasi, leg, uformel omgang og skabe rammer om menneskers møde og udfoldelse. Familiezoner, leg og muligheder byder sig derfor til overalt, helt ind i undersøgelses- og behandlingsrummene, således at det klinisk faglige personale kan møde patienten uden dramatiske skift. Således vil personalet også selv have mulighed for i højere grad at bruge kreativ tænkning, etablere uformelle møder med patienten og andre enkle greb i deres nye arbejdskultur.

Det arkitektoniske formsprog i designforslaget afspejler de temaer, som allerede kendes fra Rigshospitalets nyere bygninger. Således bidrager BørneRiget til den store helhed, mens det har sin helt egen identitet – et hospital hvis design, detaljering og udstråling handler om den særlige patientgruppe: børn & unge og gravide og fødende kvinder. Med træskulpturer udenfor hovedindgangen, tillokkende balkoner og taghaver, og med en foyer med et spændende LegeLab signalerer BørneRiget fra første møde, at der er noget andet på færde end normalt.

BørneRiget benytter et lyst, nordisk materialevalg som brugerne føler sig hjemme i, og en beroligende og afstressende farvepalet, som undgår den banale kobling mellem børn og stærke farver. Bygningens indre og ydre kædes sammen ved anvendelsen af et særligt materiale - træ. Facaderne er præget af en vandret inddeling udført i ekstruderede aluminiumprofiler, der som smalle, tydelige bånd opdeler de bygningen i vandrette lag.

Landskabsarkitekturen er en integreret del af hospitalet, med praktiske og rekreative funktioner. Udformningen, placeringen og funktionen varierer og tilbyder både patienter, pårørende og personale mulighed for leg og adspredelse, ro og distraktion, lys, luft og visuel stimulans døgnet og året rundt.

Fra store dele af BørneRiget ser man ned på taghaverne, hvis formsprog og detaljering går hånd i hånd med facadernes farver, stoflighed og rytmiske udtryk. Taghaverne kan derfor opfattes som bygningens femte facade.

Projektet er lavet i samarbejde med BDP, Rolvung og Brøndsted Arkitekter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Art in Site og Professor i landskabs- og havekunst Steen Høyer.

 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation