Home


1 /
Arkitektur

Ringsted Torv, Pavillon

Gottlieb Paludan Architects tegner en ny pavillon på Ringsted Torv, der skal være samlingspunkt for byens borgere.

Pavillonen placeres på Ringsted Torv i nærheden af Sct. Bendts Kirke. Det er derfor vigtigt, at den formår at omfavne den historiske kontekst og indgå i en arkitektonisk helhed på torvet. 

Den markante konstruktion og den stofligt rige bearbejdning giver pavillonen et karakterfuldt udtryk, der refererer til Rådhusets pergola og samtidig fremtræder som helt sin egen. Den aflange form adskiller Torvet og kirkeplænen i to tydeligt definerede rum med forskellig karakter.

Konstruktionen, udført som rammer beklædt med bronze, udpeger ved deres orientering den øst-vestgående akse fra Torvet mod kirken. Den svagt vifteformede placering af rammerne peger direkte mod kirken og understreger den visuelle forbindelse mellem byrum og kirke. Belægningen fra torvet fortsætter inden for i pavillonen og giver en oplevelse af, at inde og ude hænger sammen.

Pavillonen skal give torvet et nyt samlingspunkt, der med sine forskellige funktioner appellerer til både unge og ældre.

Projektets lokation