Home


1 /
Arkitektur

Lyngby Station

Gottlieb Paludan Architects er som totalrådgiver for DSB i gang med en omfattende fornyelse af Lyngby station.

I 1957 etablerede DSB en ny station i Lyngby og i forlængelse af dette etablerede Lyngby-Taarbæk Kommune ca. 20 butikker på de tilhørende arealer. DSB overtog det samlede areal i 2012 og ønskede i den forbindelse at afhænde butiksarealerne, samtidigt med at man planlagde en større renovering og ombygning af stationen.

GPA varetager som totalrådgiver dette arbejde. Første etape omhandler ombygning og renovering af den midterste del af området, herunder den primære adgang til station og perroner, arkaden mod Jernbanepladsen og butiksarealer. GPA har også stået for en del af butiksindretningerne. I anden etape er der fokus på facadeudskiftning, etablering af et nedhængt lamelloft, skiltning og belysning samt ombygning af enkelte butikker. Sidste etape indeholder indretning af en cykelparkeringskælder, adgangsveje og udvidelse af den eksisterende passage mod vest.

Derudover forberedes en tunnel til den såkaldte ø-perron i forbindelse med realiseringen af den kommende letbane. 

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation