Home


1 /
Landskab & Byrum

Linnésgade og Rømersgade, København

Gottlieb Paludan Architects har stået for at fornye Linnésgade og Rømersgade i København med fokus på bedre forhold for cyklister og gående.

Gottlieb Paludan Architects har været arkitekter for fremtidens Rømersgade og Linnésgade, og håndteret alle arbejder over jorden. Ambitionen med projektet var at skabe et attraktivt grønt, urbant gaderum med plads til de mange cyklister, handlende og bilister der dagligt bruger gaderne, Torvehallerne og Israels Plads.

I de to gader er parkeringspladser blevet nedlagt og pladsen udnyttet til at skabe grønnere byrum med cykelparkering og plads til ophold, fodgængere og cyklister. Disse elementer fungerer samtidigsom et hastighedssænkende element for biltrafikken, og de ca. 150 nye cykelparkeringspladser er organiseret for at opnå et bedre flow for fodgængere.

Den nye vejgeometri sørger også for at lede regnvand væk fra vejen. De to grønne strøg, skaber forbindelse mellem to af byens store grønne områder, Ørstedsparken og Botanisk Have. Derved tydeliggøres både byens grønne forbindelser og stedets historiske særkende som en del af fæstningsringen.

Tilsvarende anlægsarbejde er også foretaget på Vendersgade, hvor gadens fysiske indretning ligeledes signalerer, at den overvejende er til bløde trafikanter. Læs mere om Vendersgade her.

Før og efter - Linnésgade:

Før og efter - Rømersgade:

Fotos: Jens Lindhe

Projektets lokation