Home


1 /
Arkitektur

Kabelfabrik i Halden, Norge

Gottlieb Paludan Architects og norske afdelinge AFRY Ark Studio skal samarbejde om udvidelsen af en kabelfabrik i Halden, Norge. Arkitekt- og landskabprojektet omfatter forarbejdningsfaciliteter til undersøiske kabler, herunder et nyt produktionstårn.

Den franske kabelvirksomhed Nexans forbereder sig på en vækst på 250 % på markedet for havvindkabler frem mod 2030. Virksomhedens kabelfabrik i Halden, Norge skal udvides med ca. 35.000 m2 produktionsfaciliteter, lagerfaciliteter samt administrations- og personalefaciliteter. Strømkabler er en nøglefaktor i den europæiske energiomstilling, da de er en vigtig komponent i opbygningen af sammenkoblinger mellem europæiske lande for at mindske den intermitterende energi fra vedvarende energikilder.

De nye produktionsfaciliteter indpasses og opføres på det nuværende fabriksområdes ledige arealer. Faciliteterne er formet efter produktions- og funktionalitetskravene og er designet så pladseffektivt som muligt grundet den begrænsede plads, der er til rådighed på stedet. Hensigten med det nye anlægs arkitektur er, at designet harmonerer og indgår naturligt i den samlede kontekst af produktionsområdet ved fjorden.

Gottlieb Paludan Architects har været involveret i projektet fra de tidligste faser og arbejder i øjeblikket på hovedprojektet i samarbejde med Gottlieb Paludan Architects Norge, AFRY Norge, Advansia og den udpegede hovedentreprenør Consto. Byggearbejderne påbegyndtes i december 2021 og der udbydes kontinuerligt del-entrepriser.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation