Home


1 /
Arkitektur

Biomasseværk i Rya

Gottlieb Paludan Architects har vundet Göteborg Energis designkonkurrence om et nyt biomasseværk i Rya, Göteborg. 

I lighed med andre storbyer planlægger Göteborg at mindske sin klimapåvirkning og afvikle den fossile energiproduktion. Derfor skal værket fungere som en tilbygning til det eksisterende værk og får en meget prominent placering ved indsejlingen til Götaelven.

Gottlieb Paludan Architects designforslag har henblik på at mindske klimaaftrykket af det nye værk allerede ved opførelsen. Derfor er der taget stilling til at sikre et lille klimaaftryk både i byggeprocessen, bygningens levetid samt gennem muligheden for demontering til genbrug. Livscyklusperspektivet bidrager også til at bygningen har en større chance for at modstå forandringer, der kan opstå over tid. 

Designet af biomasseværket søger at efterlade et elegant og tydeligt indtryk. Det beskrives som indistruelt, men også blødt i sit udseende, og fremstår dymansik med gode tilpasningsmuligheder til det udvalgte procesudstyr. 

Projektets lokation