Home


1 /
Arkitektur

Gang- og cykelbro i Zürich, Schweiz

Gottlieb Paludan Architects har udviklet et designforslag til en ny gang- og cykelbro i Zürich, Schweiz. Formålet med broen er at  forbinde bydelene på hver side af baneterrænet ved Zürichs hovedbanegård for bløde trafikanter og dermed fremme fodgænger- og cykeltrafikken.

Byen Zürich og SBB (de Schweiziske Statsbaner) udskrev designkonkurrencen om den nye bro som led i en generel strategi om at fremme cykeltrafikken i Zürich. Bydelene på hver side af Zürichs hovedbanegård er i i dag adskilt af en bred banekorridor med få broforbindelser. Nu skal en ny gang- og cykelbro krydse det komplekse baneterræn ved Zürich Hauptbahnhof og skabe en sikker forbindelse for byens bløde trafikanter.

Broen skal kobles på Lettenviadukten – en tidligere jernbaneviadukt, der er omdannet til en offentlig gang- og cykelsti. Den skal indpasses over jernbaneterrænet parallelt med en bevaringsværdig stenbueviadukt fra 1920’erne, som stadig bruges til jernbanetransport. Broens design skal tage særlige hensyn til den historiske viadukt og projektet er yderligere påvirket af konkurrenceprogrammets krav om, at der ikke må foretags spor-spærring under byggeriet.

Gottlieb Paludan Architects’ designforslag, som er udviklet i samarbejde med AFRY,  tager udgangspunkt i at indpasse broen nænsomt i de omkringliggende historiske bygningsstrukturer. Vi har lagt vægt på et underspillet design, således at broen ikke trænger sig i forgrunden for stenbueviadukten, som kører paralelt over baneterrænet. Tværsnittet af broen er simpelt og danner ikke en silhouette – oplevelsen af broen sker således i planløsningen, i broens forløb, der bringer cyklister og fodgængere både under og over banespor og tilbage til byen i en blød bue.

Projektets lokation