Home


Virksomheden

Vi etablerer nyt team for brodesign og mobilitet

14.01.2021

Arkitekt og infrastrukturspecialist Christian Ernst er pr. 1. januar 2021 ansat som leder af Gottlieb Paludan Architects’ nyetablerede team for brodesign og mobilitet. Det nye team skal bidrage til at konsolidere virksomhedens stærke position indenfor infrastrukturdesign og videreudvikle de internationale aktiviteter på bro-området.


Christian Ernst, Gottlieb Paludan Architects

Gottlieb Paludan Architects er særlig kendt for sin ekspertise indenfor infrastrukturopgaver og for sin stærke designprofil. Med ansættelsen af Christian Ernst, arkitekt MAA og specialist med international erfaring indenfor brodesign og mobilitet, styrker og udvikler Gottlieb Paludan Architects sin position og sine kompetencer på transport og infrastruktur-området.

Christian kommer fra det internationale arkitektfirma Brownlie Ernst and Marks, som han selv var med til at grundlægge i 2012 og som netop har transport og infrastruktur som kerneområde.


Cykelbro ved Ullevål stadion i Oslo, EFLA/BEaM

Christian har 20 års erfaring med at løse infrastruktur- og transportopgaver i tværfaglige projektteams over hele verden og har en særlig historik indenfor brodesign.

Han har været ansvarlig for flere store internationale projekter såsom Gerald Desmond Bridge i Long Beach LA, Frederick Douglass Memorial Bridge i Washington D.C. og Fourth Manama-Muharraq Crossing i Bahrain. Christian har desuden stået i spidsen for grønne mobilitetsløsninger, som cykelbroen ved Ullevål stadion i Oslo.


Frederick Douglass Memorial Bridge i Washington D.C., AECOM/BEaM

Gottlieb Paludan Architects har stået i spidsen for flere broopgaver i Danmark og Sverige, bl.a. Byens Bro i Odense, og arbejder i øjeblikket for britiske Network Rail med design af nye broforbindelser på flere hundrede stationer rundt om i landet.

Etableringen af et nyt team med speciale i brodesign og mobilitet skal ruste virksomheden til en endnu større satsning på internationale bro- og mobilitetsopgaver.

Læs mere om vores speciale Brodesign & Mobilitet her.