Home


Virksomheden

Gottlieb Paludan Architects’ Annual Sustainability Report 2020

04.01.2021

Vi har netop afleveret vores 12. årlige rapport til FN’s Global Compact-organisation. I disse rapporter har vi hvert år siden 2009 gjort status over vores arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Da vi er en dansk og skandinavisk virksomhed, er meget af det, der har at gøre med basale rettigheder, indarbejdet i lovgivning og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Derfor har nedbringelsen af den miljømæssige påvirkning af vores arbejde stået centralt i rapporteringen gennem årene med Global Compact. Dette fokus er blevet skærpet i 2020 gennem en beslutning om fremover at arbejde målrettet med CO2-reduktion alle vores projekter.

Verden står midt i en klimakrise og det er vores ansvar at ændre kursen. Klimakrisen udgør en trussel mod vores planet og menneskehedens eksistens – og det kræver vores faste forpligtigelse og øjeblikkelige handling. Byggeriet bidrager væsentligt til den globale opvarmning, og som arkitekter kan vi tage ansvar ved at ændre vores praksis og sigte mod kulstofneutralitet i det byggede miljø.

Derfor har vi besluttet at vores højeste prioritet skal være at bekæmpe klimakrisen gennem CO2-reduktion i vores projekter. Vi har indsnævret vores fokus og selvom mange af FN's 17 verdensmål er relevante for os, har vi besluttet, at der skal lægges en strategi og en plan for at reducere CO2-aftrykket i alle vores projekter. Derfor koncentrerer vi os nu om verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Vi arbejder fortsat for FN's Global Compact-initiativ og dets principper indenfor menneskerettigheder, medarbejderrettigheder, beskyttelse af det naturlige miljø og bekæmpelse af korruption i alle dens former.

Uddrag fra rapporten:

  • Vi arbejder med udviklingen af et klimaværktøj til at måle, rapportere og kontrollere CO2-reduktioner i alle vores projekter. Med dette værktøj planlægger vi at generere data, der kan inspirere og drive alle vores bygherrer og samarbejdspartnere til at træffe projektbeslutninger, der medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.
  • Gottlieb Paludan Architects i Danmark og Norge har gennemført kvalitative medarbejderundersøgelser hos egne medarbejdere og i moderselskabet AFRY. Analysen af undersøgelsens 647 svar afslørede, at der var en del nuancer i medarbejdernes oplevelser afhængig af deres anciennitet, livssituation, mm.
  • Gottlieb Paludan Architects har opstartet et tre 3-årigt industrielt ph.d. projekt i samarbejde med ph.d. studerende Marcus Tang Merit og KADK. Projektet vil undersøge, hvordan fysisk handicappede brugeres oplevelser af rummet formidles og operationaliseres i den arkitektoniske designproces.

 

Læs mere i rapporten på United Nations Global Compacts hjemmeside.