Home


1 /
Projekt

Første spadestik på Københavns nye biomasse-kraftværk

02.09.2016

Torsdag d. 1. september var en betydningsfuld dag for Københavns Kommunes vision om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Overborgmester Frank Jensen, Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og Hofors bestyrelsesformand Leo Larsen tog første spadestik på den nye kraftværksblok BIO4 ved Amagerværket, der i fremtiden skal forsyne hovedstadsområdet med fjernvarme fra bæredygtig biomasse.

GPA vandt i 2015 den indbudte konkurrence om at udforme en ny biomassefyret kraftværksblok samt en helhedsplan for udviklingen af kraftværksområdet på Amager. Projektet, der er skabt i samarbejde med Møller & Grønborg og Speirs + Major, er nu sat i gang og forventes færdigt i 2020. Den nye bygning erstatter Amagerværkets ældste, kulfyrede blok med en ny højeffektiv, flisfyret kraftværksblok, der skal dække ca. 25 procent af varmebehovet i hovedstadsområdet.

GPAs design gør det nye BIO4 til et vartegn for bæredygtig varmeproduktion og et udflugtsmål for Københavnere og turister. Besøgende inviteres til at bevæge sig op gennem facadens skov af stammer via en spektakulær trappe, hvorfra der undervejs er kig ind til den bæredygtige energiproduktion. Trappen ender i en beplantet udsigtsplatform i 40 meters højde, der giver et unikt kig udover byen. Verdens første C02 neutrale hovedstad Den biomassefyrede kraftværksblok bliver udrustet med den nyeste teknologi, der sikrer effektiv udnyttelse af ressourcerne og dækker cirka 25 procent af varmebehovet i hovedstadsområdet. Ved at gå fra kul til biobrændsel spares der omkring 1 million tons CO2, svarende til 500.000 personbiler. Projektet er med til at muliggøre Københavns Kommune mål om CO2-neutralitet og dermed visionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.