Home


1 /
Event

Flyttedag for Det gule palæ

02.09.2016

Københavns godsbanegårds kommandopost, også kendt fra filmen Olsenbanden På Sporet som det det gule palæ, flyttes i morgen d. 3. september fra København til Gedser. GPA har været involveret i projektet i forbindelse med tilstandsvurdering, udvendig og indvendig renovering, samt endelig indretning af tårnet på dets nye lokalitet.

Nyt liv til kommandoposten
Kommandoposten, der blev nedlagt i 2010, stod til nedrivning, men blev reddet af Olsenbandens fanklubs ihærdige arbejde med at frede tårnet. Tårnet sendes derfor nu på en længere rejse til Gedser hvor det, efter renovering og ombygning, vil blive udstillet som en del af Jernbanemuseet Gedser Remise.

I det ombyggede tårn, der forventes at stå færdigt i løbet af 2017, etableres formidling af bygningens funktion, historie og sammenhæng med togdrift og filmhistorie. Den oprindelige længebygning genskabes, og åbner dermed en mulighed for spisning og foredrag på museets arealer.

Det gamle tårn, der blev erklæret bevaringsværdigt af Kulturarvstyrelsen i 2007, er tegnet af arkitekten Heinrick Wenck, manden bag Hovedbanegården. GPA har mange års erfaring med at udvikle og forny stationsbygninger. Som rådgivere på denne unikke opgave, har firmaet redesignet bygningen og dermed gjort det muligt for gæster at opleve en kombination af baneteknisk bygningskultur, filmhistorie og gode ramme for at mødes og afholde arrangementer. 

En dedikeret fanklub
Det er Olsenbandens fanklub, der står bag projektet og har skaffet de nødvendige midler til at gennemføre flytning og renovering af tårnet. A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal har som hovedsponsor støttet projektet med 1.000.000 kr., Realdania, har bidraget med 250.000 kr. og de sidste nødvendige midler for realisering af projektet, i alt 100.000 kr., er blevet rejst gennem Olsenbandens fanklubs mange entusiastiske medlemmer. 

Flytning planlagt i Egons ånd
Flytningen er nøje planlagt og vil foregå i bedste Olsenbande-stil gennem byen. Tårnet flyttes fra dets placering på Otto Bussesvej i København, hvor den knap 40 tons tungebygning løftes 30 meter op i luften, hen over togbanens el-ledninger, som i dagens anledning vil være afbrudt, og ned på en stor blokvogn. Blokvognen kører herefter det 10 m. høje tårn til Sydhavnen, hvor det overflyttes til en båd, der sejler tårnet til Gedser. I Gedser overflyttes tårnet næste dag fra båd til fundament.       

GPA følger flytningen i morgen og vil selvfølgeligt dele billeder fra begivenheden via vores profiler på Instagram og Facebook.