Home


1 /
Event

Tværfaglige metoder skal udvikle stormflods-løsninger

25.10.2018

Gottlieb Paludan Architects og DHI vil med et to-dages hackathon afprøve nye arbejdsmetoder til at udvikle integrerede løsninger på udfordringerne med stigende havniveau og hyppigere ekstreme vejrhændelser.

For at gøre arbejdet realistisk og konkret, har Københavns Kommune og By & Havn sagt ja til at stille en opgave og være sparringspartner for de tværfaglige teams. Arbejdet tager således udgangspunkt i konkrete udfordringer med stormflodssikring af hovedstaden.

Et hackathon er en innovationsmetode, hvor tværfaglige teams gennem en kort og intensiv proces forsøger at løse en konkret udfordring og i løbet af kort tid producerer mange forskellige løsningsforslag.

Hos Gottlieb Paludan Architects tror vi på, at vi er nødt til at tænke nyt, hvis man skal kunne håndtere både de stigende vandmængder og det voksende antal indbyggere, København vil opleve i fremtiden. Det betyder bl.a. at vi skal væk fra at tænke i siloer og i stedet arbejde på tværs af fagligheder og kulturer for at udvikle bæredygtige og rentable løsninger. Hackathon’et er således et forsøg på at generere ideer til fremtidens smarte byudvikling ved at skabe integrerede løsninger på komplekse klimaudfordringer.

GPA og DHI’s hackathon blev afholdt d. 25-26. oktober, 2018.