Home


Event

Klima-PhD på Akademirådets symposium om bylandskaber

22.01.2018

ErhvervsPhD-studerende Anna Aslaug Lund er inviteret til at tale på Akademirådets symposium ’Byen som livslandskab’.

Med symposiet ønsker Akademirådet at sætte en dialog i gang om udviklingen af de større byers fælles landskaber - livs-rummet i bred forstand. Symposiet vil diskutere forholdet imellem planlægning og prioriteringen af landskabet, dets æstetiske og funktionelle indretning i forhold til den fremherskende diskurs om fortætning af ny bygningsmasse. Hvordan skaber vi argumenter og rum til det uforudsete, det overraskende og det, der rækker ud over vores egen tid? Med andre ord, hvordan balancerer vi fortætning, byen som investeringsobjekt og byen som et hjem?

Lunds afhandling 'Rum for regn' handler om hvordan den nødvendige håndtering af øgede regnmængder kan øge livskvaliteten i vores byer ved at bidrage med arkitektoniske, sanselige og rekreative værdier. De andre talere ved symposiet er forfatter og dramatiker Jokum Rohde og filosof Arno Victor Nielsen.

Anna Aslaug Lund gennemfører sit phd-projekt i samarbejde med Gottlieb Paludan Architects, Rambøll og Københavns Universitet.

Arrangementet er åbent og afholdes den 26. januar 2018 kl. 13.00-15.30 – tilmelding via mail: metslo@akademiraadet.dk