Home


1 /
Arkitektur

Topsøe Fuel Cell MATLAB

Topsøe Fuel Cells nye materiallaboratorium i Lundtofte, nord for København, er en del av et større prosjekt, hvor 14 000 m2 industribygg fra 1981 skal innredes til SOFC-prosjektet. SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) skal utvikle og produsere kompakte og miljøvennlige drivstoffcelleenheter.  

Prosjektet, Bygning 73, Materialelaboratorium, omfatter en transformering av 1200 m2 i en tidligere fabrikkbygning, oppført i ulike elementtyper av ubehandlet betong.

En forbedring av energiregnskapet, dagslysforholdene og fleksibiliteten har vært nøkkelordene i transformeringen. Det er etablert en rekke høye vinduer på sørfasaden, noe som har gitt utsikt til omgivelsene og dagslys lenger inn i bygningen. Det installasjonstunge interiøret er enkelt og utført med stor fleksibilitet, og for å øke oversikten i den dype bygningen er rommene atskilt ved hjelp av glasspartier fra vegg til vegg og gulv til tak. Fasadene er etterisolert innvendig, og vegger er malt hvite. 

Gottlieb Paludan Architects har stått for arkitektarbeider og byggeledelse i tett samarbeid med TOFCs ledelse og med MOE som ingeniør.

Prosjektplassering