Home


1 /
Arkitektur

Spisslastsentralen KLC2, Kastrup Lufthavn

Gottlieb Paludan Architects har vært arkitekter på en spiss- og reservelastsentral som forsyner Tårnby Kommune og Københavns Lufthavn i tilfelle brudd på fjernvarmeforsyningen eller ved ekstrem kulde.

"Den femte fasade" – taket – er sentralt i dette prosjektet med en spiss- og reservelastsentral hvis storslåtte skala primært kan oppleves fra luften.

Formgivningen av KLC2-kjelehallen tar hensyn til at tusenvis av flypassasjerer vil se den ovenfra hver dag, og hallens kjennemerke er derfor takets karakteristiske form. På dagtid framstår tak og skorsteiner som lukkede geometriske former, mens bygningen i mørket framstår som en høy, åpen hule med et opplyst indre. Bak kjelehallen er tre store tanker gravd ned i terrenget.

Bygningen ligger i et område hvor det i framtiden planlegges flere nye bygg i tilknytning til flyplassen. Den arkitektfaglige prioriteringen har derfor vært å lage et nøytralt og elegant anlegg som ikke dikterer én bestemt stil for framtiden, men i stedet er tilpasset områdets og de store støyvollenes geometri.

Takets konvekse form er belagt med et plantelag som er så tynt at det tidvis tørker ut fullstendig. Det gir dårlige vilkår for ugress og større planter, men påvirker ikke sukkulentene og moseartene som er plantet der.

 

Prosjektplassering