Home


1 /
Arkitektur

Skøyen Stasjon

Gottlieb Paludan Architects har i samarbeid med L2 Arkitekter vunnet konkurransen om å designe Skøyen stasjon på Fornebubanen i Oslo.

Skøyen stasjon er en del av et større trafikalt knutepunkt, hvor t-banestasjonen skal kobles sammen med en eksisterende stasjon. Det skal etableres optimale forbindelser mellom tog, t-bane og andre trafikkformer – det etableres blant annet 1000 underjordiske sykkelparkeringsplasser som en del av den nye stasjonen.

Stasjonen går over fire nivåer og får en utforming inspirert av den eksisterende stasjonens tradisjonelle, norske materialer, tre og skifer, som får en oppdatering i den nye, underjordiske versjonen. Alle de fire nivåene knyttes sammen av ett  element: muren, banevollen som bærer fjerntogperrongen og er synlig i bybildet på begge sider av broen. Muren er derfor Skøyens vesentligste arkitektoniske element.

Den effektive undergrunnsstasjonen er integrert i det mangfoldige og sammensatte trafikktilbudet på Skøyen, med både offentlig transport og velfungerende bil og sykkeltrafikk. Det asymmetriske stasjonsrommet har stor arkitektonisk kraft og støtter wayfinding, noe som skaper en ukomplisert flyt.

Prosjektplassering