Home


1 /
Arkitektur

Marbjerg Vandværk, Danmark

Gottlieb Paludan Architects har etablert et nytt vannverk ved Marbjerg ved Roskilde. Det nye verket er oppført på et areal rett bakenfor et eksisterende anlegg som har vært i drift inntil det nye anlegget sto klart.

120 000 innbyggere i åtte kommuner i hovedstadsområdet vil i framtiden få drikkevannet sitt fra det nye supervannverket i Marbjerg. Det blir et av Danmarks største og kan levere 4,8 millioner m3 vann årlig.

Vannet gjennomgår en enkel vannbehandling som består av lufting og filtrering. Deretter ledes vannet til rentvannsbeholdere for distribusjon til mottakerkommunene. Returskyllevannet ledes til bunnfellingstanker, hvorfra slammet fjernes. Den klare vannfasen filtreres og UV-behandles for deretter å returneres for gjenbruk i trykkfiltrene.

Verket består av tre teglsteinskledde bygningskropper som gjenspeiler organiseringen av de indre funksjonene og er forskjøvet både vertikalt og horisontalt. Den lange bygningen bak inneholder hovedsakelig lager, den høye bygningen huser selve vannbehandlingsprosessen mens den lave bygningen rommer de ansattes fasiliteter. Hele anlegget er oppført i rødbrun tegl, tilpasset det eksisterende vannverket og de eksisterende tjenesteboligene. Fasadene har murverk som er lagt i recess, hvor annethvert skift stikker fram og skaper dybde og struktur i en ellers ensartet fasade. Vannverket ligger midt i et vakkert kulturlandskap, og det har derfor vært viktig å tegne et anlegg som ikke skaper visuell støy i landskapet. Vinduene i de murte veggene er primært plassert bak ribbemurverk og faller dermed inn i bygningsflaten. Unntaket er et langt vindusparti i bygningens sørlige gavl ved ankomsten til anlegget.

Prosjekteringen ble påbegynt høsten 2011, og vannverket stod ferdig i mars 2015.

Samarbeidspartnere: Krüger A/S

 

Prosjektplassering