Home


1 /
Landskap

Lettbanen i København  

Som totalrådgiver står Gottlieb Paludan Architects i spissen for utformingen av 29 stasjoner samt omkringliggende byrom og landskap på den kommende lettbanen mellom Ishøj og Lundtofte.

Lettbanen skal gå fra Ishøj i sør til Lundtofte i nord og binde kommunene omkring København tettere sammen på tvers av de eksisterende S-toglinjene.

Nye transportbehov har oppstått siden Fingerplanen fra 1947 presenterte en plan for utvikling av hovedstadsregionens byområde. Derfor har 11 københavnske kommuner, Region Hovedstaden og staten, representert ved Transport- og Bygningsministeriet, gått sammen om å bygge en lettbane på Ring 3.

Glostrup, Lyngby, Buddinge, Herlev, Vallensbæk og Ishøj blir nye, store trafikknutepunkter for lettbane og buss samt regiontog og S-tog. Det forventes at lettbanen vil ha 13–14 millioner passasjerer i året. Dette tallet forventes å stige til 17–18 millioner etter hvert som byutviklingsområdene langs lettbanen bygges ut.

I tillegg til prosjektledelse er GPA arkitekter på prosjektet og jobber med tilpasning av berørte stasjoner, optimering av overgangene mellom forskjellige transportformer, Control and Maintenance Center og andre byggverk samt innspill til konsekvensutredning (KU) om prosjektet.

Oppgaven utføres i samarbeid med GHB, COWI og Kontrapunkt.

 

Prosjektplassering