Home


1 /
Arealplanlegging

Utvidelse av kabelfabrikk i Halden

Gottlieb Paludan Architects’ danske og norske avdelinger har samarbeidet med AFRY om utvidelsen av Nexans kabelfabrikk i Halden, Norge. Arkitekt- og landskapsprosjektet omfatter nye produksjonslokaler til undersjøiske kabler, herunder et nytt produksjonstårn som blir Norges høyeste bygning.

Den franske kabelvirksomheten Nexans forbereder seg på en vekst på 250 % på markedet for havvindkabler fram mot 2030. Nexans kabelfabrikk i Halden, Norge skal utvides med ca. 35.000 m2 produksjonsfasiliteter, lagerfasiliteter samt administrasjons- og personalfasiliteter.

De nye produksjonsfasilitetene innpasses og oppføres ved siden av det eksisterende fabrikkområdet. Fasilitetene er formet etter produksjons- og funksjonalitetskravene, og er designet så plasseffektivt som mulig på grunn av begrenset plass på stedet. Hensikten med arkitekturen er at bygningene harmonerer og inngår naturlig i konteksten av produksjonsområdet ved fjorden.

Gottlieb Paludan Architects Norge har utarbeidet detaljregulering for prosjektet, bistått i byggesaksprosessen og stått for landskapsprosjektering. Prosjektet har vært et samarbeid med Gottlieb Paludan Architects Danmark, AFRY Norge, Advansia og hovedentreprenør Consto. Arbeidet med reguleringsplanen startet i april 2021, byggearbeidene startet i desember 2021 og pågår fortsatt.

Prosjektplassering