Home


1 /
Arkitektur

H.C. Ørstedværket, transformatorstasjon  

Gottlieb Paludan Architects har gjenfortolket den tradisjonelle mursteinsfasaden for å skape en moderne, teknisk fasilitet som kunne integreres med de historiske bygningene på stedet.

Den opprinnelige bygningen fra 1920-tallet var blitt utvidet flere ganger, og framtidige renoveringer lå i kortene. Oppgaven var derfor å skape en ny og sammenhengende design som kunne inkorporere de forskjellige små strukturene på stedet og samtidig bevare forbindelsen til fortiden. En ny mursteinsfasade pryder den gamle stasjonen samt gulvarealene som er tilføyd gjennom årene. På den måten har man bevart samme bygningshøyde som det tilliggende "tvilling"-volumet, og lengden er tilpasset slik at det er plass til framtidige utvidelser innenfor bygningens geometri. Den karakteristiske mursteinsfasaden har en ensartet overflate, hvor annethvert skift legges med tradisjonell teglstein, mens resten legges med ekstra brede teglstein, noe som gir en ribbestruktur. Skiftene byttes om i hjørnet, og slik det oppstår et utsøkt fortannet mønster.

Dilatasjonsfugene, som er en teknisk nødvendighet, er laget som ulike loddrette linjer ved dørene på bygningens langside. Gavler og de lange fasadene har gitter-lignende åpninger i mursteinsveggene, som slipper inn dagslys og sikrer utlufting av røyk i tilfelle brann.

 

Prosjektplassering