Home


1 /
Arkitektur

DR Byen, Segment 3

DR Byen er utformet i samsvar med en masterplan bestående av fire segmenter, hver med sin funksjon. Segmentene er tegnet av forskjellige arkitekter, og Segment 3 er utformet av Gottlieb Paludan Architects og NOBEL arkitekter etter at de vant førstepremien i en arkitektkonkurranse for inviterte.

Segment 3 huser DRs administrasjon, felles møtesenter, P4 København samt produksjonskjøkken og DR Byens kantine. Bygningen rommer dessuten fasiliteter for DR Byens avfallshåndtering og vareinnlevering. Segment 3 er strukturert som en komposisjon av bygning, glassfasade og hagerom. Glassfasaden er utformet som en stor, ytre skjerm som forenkler bygningens uttrykk og forsterker relasjonen til DR Byens øvrige segmenter. Den ytre skjermen gir en rekke bruksmessige, klimatekniske og vedlikeholdsmessige fordeler, mens hagerommene bak skjermen bidrar positivt til bygningens klimastrategi, inkludert blant annet mekanisk støttet, naturlig ventilasjon.

Hagene står i åpen forbindelse med naturen omkring, og beplantning og temperatur følger derfor årstidene. Glassfasaden og et lett glasstak beskytter hagerommene mot vær og vind og skaper behagelige oppholdsrom utendørs som bidrar til å forlenge sesongen for DRs medarbeidere. De tre åpne kontoretasjene er organisert omkring et sentralt atrium med overlys og hagerom. Alle arbeidsplassene er dermed plassert nær fasadene og dagslyset, noe som er med på å skape et velfungerende hus med attraktive og fleksible arbeidsarealer.

Totalrådgivningsoppgaven ble gjennomført med NOBEL arkitekter og Rambøll som underrådgivere, i tett dialog med Danmarks Radios byggherreorganisasjon og brukergruppene i DR. Oppgaven omfattet blant annet også miljøriktig prosjektering og totaløkonomiske analyser av byggtekniske løsningsalternativer.

Prosjektplassering