Home


1 /
Arkitektur

Delft byarkiv

Delft byarkivs nye hjem har et markant murverk inspirert av bokhyllen, og bygningens funksjon vises dermed tydelig i fasadens utforming.

Byarkivet holdt tidligere til i lokaler fra 1950-tallet, som var blitt for små til å huse arkivsamlingen. Den gamle bygningen manglet dessuten en del nødvendige tekniske løsninger.

I tillegg til Delfts historiske arkiver huser det nye bygget en kafé, en lesesal for publikum og kontorer for arkivets ansatte. Disse utadrettede funksjonene ligger plassert i første etasje, noe som bidrar til å synliggjøre byarkivets offentlige funksjon og betydning. Fasadens murverksrelieff knytter bygningen til Delfts tradisjoner med rikt bearbeidet arkitektur i teglstein.

Arkivene er plassert i de øvre etasjene, hvor samlingen er beskyttet mot vannskade i tilfelle stormflo eller ekstremnedbør.

Bygningen plasseres i utkanten av næringsdistriktet Harnaschpolder og orienterer seg mot sin nærmeste nabo, kanalen, samt parken og den gamle bydelen på den andre siden av vannet.

I hageanlegget på baksiden av arkivbygningen er det satt av plass til framtidige utvidelser.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med det nederlandske arkitektfirmaet Office Winhov.

Bilder: Stefan Mueller

 

Prosjektplassering