Home


Projekt

Nytt klimavennlig vannverk skal sikre Frederiksbergs fremtidige drikkevannsforsyning  

20.12.2019

Et nytt vannverk med mykgjøringsanlegg skal forsyne Frederiksberg med drikkevann på en miljømessig og økonomisk bærekraftig måte langt inn i fremtiden. Gottlieb Paludan Architects er arkitekter på prosjektet.

For å sikre en tilstrekkelig vannmengde på opp mot 785 000 liter i timen skal vannverket behandle vann både fra Frederiksberg Forsynings egne boringer og vann innkjøpt fra HOFOR. Vannet renses, filtreres og mykgjøres hver for seg før det blandes i vannverkets rentvannstanker og desinfiseres før det pumpes ut til forbrukerne.

Med mykgjøringsanlegget vil det nye vannverket redusere vannets hardhetsgrad fra 22–30 °dH til ca. 10 °dH, noe som vil gi mindre kalkdannelse i byens vannrør og installasjoner. Dette vil igjen føre til redusert energiforbruk og dermed et lavere CO2-avtrykk. Vannverket bidrar på den måten positivt til fire av FNs 17 verdensmål; "Rent vann og gode sanitærforhold", "Bærekraftig energi", "Bærekraftige byer og lokalsamfunn" og "Klimainnsats.

Vannverket baseres på moderne tekniske løsninger av høy kvalitet og vil forsyne Frederiksberg med ensartet, mykt/bløtt vann fra 2022. Det nye vannverket skal bygges på Frederiksberg Forsynings grunn, i Stæhr Johansens Vej 38, og arbeidet settes i gang våren 2020.

Vinnerteamet består av miljøvirksomheten Krüger og entreprenørkonsernet Arkil, med NIRAS og Gottlieb Paludan Architects som underrådgivere.

Det opprinnelige varmeanlegget fra 1970-tallet ble også designet av GPA, som har vært ansvarlig for alle påfølgende utvidelser og moderniseringer.