Home


Prosjekt

Ny pumpestasjon blir "prikken over i-en" i Københavns største ekstremnedbørsprosjekt

28.07.2020

Gottlieb Paludan Architects er arkitektene bak en ny pumpestasjon på Kalvebod Brygge, som skal bidra til å beskytte hovedstaden mot fremtidens økende nedbørsmengder. Prosjektet er utført for HOFOR, i tett samarbeid med rådgivende ingeniører fra NIRAS.

København og Frederiksberg kommune har utarbeidet en ekstremnedbørsplan som ledd i Københavns Kommunes overordnede klimatilpasningsplan. Ved hjelp av tyngdekraften skal vann fra ekstremnedbør ledes fra Frederiksberg og Vesterbro til Københavns Havn, via en underjordisk ekstremnedbørstunnel til en pumpestasjon ved Kalvebod Brygge. Pumpestasjonens seks kraftige, strømdrevne pumper skal løfte de massive vannmengdene cirka 12 meter opp fra tunnelen og pumpe dem ut i havnebassenget.

Gottlieb Paludan Architects har utformet den delen av pumpestasjonen som ligger over bakken, og som blir den største, synlige delen av den nye ekstremnedbørstunnelen. På bakkenivå består pumpestasjonen av to sirkelformede volum som gjenspeiler de underliggende strukturene, og det er nettopp innpasningen av de underjordiske pumpene som har krevd et tett og konstruktivt samarbeid med NIRAS. De to runde volumene er av ulik størrelse og har et selvstendig uttrykk. Samtidig griper de inn i hverandre, slik at de danner én enkelt bygning. 

På Kalvebod Brygge skiller pumpestasjonens sirkulære form og lave høyde seg fra de omkringliggende kontor- og hotellbygg. Pumpestasjonen får en mursteinsfasade i likhet med flere av de omkringliggende byggene. Recesse-murverket gir en fasade med mange fine detaljer, som samtidig ruver mindre. Bygget vil oppta en del av havnepromenaden, som dermed utvides med terrasseringer som gir nye oppholdsmuligheter ved vannet.

Vinduspartiene mot havnepromenaden gir publikum muligheten til å se inn i pumpestasjonens indre og lære om stasjonens funksjon og teknologi.

Det forventes at man vil få bruk for pumpestasjonen rundt én gang hvert femte år, i forbindelse med spesielt kraftige skybrudd. Pumpestasjonen vil da hindre at det oppstår oversvømmelser som ellers ville forårsaket store skader i København.

Anleggsarbeidet tilknyttet ekstremnedbørstunnelen forventes å starte rundt mai 2021 og stå ferdig rundt 2022, hvorpå pumpestasjonen vil bli oppført.

Du kan lese mer om prosjektet her.