Home


Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects vinner konkurranse om ny brannstasjon i Oslo sentrum

04.03.2020

Det kom inn 103 forslag i den åpne plan- og designkonkurransen om en ny brannstasjon i Oslo sentrum. En enstemmig jury utpekte Gottlieb Paludan Architects’ forslag Glød som vinner.

Juryen skriver følgende om Gottlieb Paludan Architects’ vinnerforslag: "Forslaget anvender fasader i brent treverk, bygningens konstruksjoner er av tre og det anvendes resirkulert betong som belegg på oppstillingsplassen. Omfattende innslag av naturlig lys i aktive områder reduserer behovet for kunstig belysning. Med i planen er også oppsamling av regnvann for bruk på toaletter og vaskerommet".

Brannvesenet flytter ut av den eksisterende hovedbrannstasjonen i Oslo i slutten av juni 2023. Derfor utlyste kommunen en konkurranse om en ny brannstasjon i Bjørvika som skal huse Brann- og redningsetaten (BRE). I konkurransen etterspurte Omsorgsbygg Oslo KF en teknisk optimal brannstasjon som også byr på ideelle forhold for mannskapet, i en bygning som gjør brannvesenets arbeid synlig for omgivelsene.

Brannstasjonen blir liggende i grønne omgivelser og skal ha en tydelig skulpturell utforming: Tre mørke, lukkede blokker omgir vognhallen og bærer en åpen og lett etasje av lyst tre og glass. Mot nordvest trekker bygningen seg litt tilbake ved at et av volumene trekkes litt inn under den øverste etasjen. Dette gir plass til hovedinngangen, som blir markant synlig på plassen. Gjennom åpninger mellom de lukkede volumene i de nederste etasjene får forbipasserende innsyn i brannstasjonen fra alle kanter. Bygningens design vitner om forståelse av den spesielle bysituasjonen og den er en god match med områdets eksisterende kombinasjon av industri og containerhavn.

Tre inngår som et viktig materiale i brannstasjonen, både for det arkitektoniske uttrykket og for stasjonens bærekraftighet. I konstruksjonen benyttes det tre alle steder hvor materialet kan erstatte betong. Dette gir et betydelig redusert CO2-avtrykk for bygningen og økt anvendelse av kortreiste materialer. Materialvalget bidrar også positivt til de ansattes helse, miljøet og omgivelsene lokalt.

Brannstasjonen skal tas i bruk i slutten av juni 2023.