Home


Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects utformer stasjon og byrom i historisk miljø i Göteborg

26.02.2020

Gottlieb Paludan Architects har vunnet førstepremien i prosjektkonkurransen om utforming av byrom, parkmiljø og stasjonsbygninger ved Haga Stasjon i Göteborg. Forslaget er utformet i samarbeid med AFRY Göteborg.

I konkurranseprogrammet har Göteborgs kommune lagt stor vekt på samspillet med Haga-områdets kulturhistoriske miljø. Prosjektet skal bidra til å omdanne det trafikkdominerte området til et attraktivt, tilgjengelig og sikkert møtested og skape ro og sammenheng i et område som er preget av mange forskjellige transportformer. Byrommet ved Haga stasjon preges i høy grad av Kungsparken, som også trekkes inn og aktiveres som en del av vinnerprosjektet. Det er i det hele tatt prosjektets ambisjon å la byens rom spille hovedrollen, mens stasjonsbygningene utformes som lavmælte, funksjonelle paviljonger i det grønne byrommet.

Det vinnende konkurranseforslaget Gläntan ("Lysningen") "evner å kombinere park- og stasjonsmiljøer i en attraktiv og funksjonell helhet. En annen styrke er at forslaget er designet med en like stor følelse for stedets kulturhistorie som for bylivet og behovene til de reisende", sier Johan Rehngren, Stadsträdgårdsmästare i Göteborg og formann i konkurransejuryen.

Konkurranseforslaget tar utgangspunkt i Haga-bydelens spesielle, historiske karakter og strømmen av mennesker som det nye stasjonsområdet skal understøtte. Det er forslagets ambisjon at alt nytt som tilføyes, skal bygge på en inngående forståelse av stedets karakter og bidra positivt til parken og byrommet. Juryen beskriver Gottlieb Paludan Architects’ forslag som "et inspirerende eksempel på hvordan store infrastrukturprosjekter kan bli en integrert del av et historisk bymiljø".

Forslaget ble utarbeidet av et tverrfaglig konkurranseteam bestående av arkitekter, landskapsarkitekter, designere, ingeniører og kulturminneeksperter fra Gottlieb Paludan Architects i København og AFRY i Göteborg

Haga er en av de eldste bydelene i Göteborg. Haga Station vil styrke tilgjengeligheten til viktige lokale områder og utviklingsområder omkring Järntorget og Södra Älvstranden og skape et nytt knutepunkt for offentlig transport i et verdifullt, populært og kulturelt følsomt miljø. Byrommet og de integrerte stasjonsbygningene skal derfor balansere hensynet til det kulturelle miljøet og tilpasningen til trafikkens funksjoner.

Konkurransen er utlyst av Göteborgs kommun, Park- og Naturforvaltningen samt Västtrafik, Västfastigheter, Trafikverket og Sveriges Arkitekter.

Les mer om juryens begrunnelse her.