Home


Prosjekt

Flyttbart byinventar til midlertidig sykkelparkering  

20.01.2020

Hva gjør man hvis man er en stor utdanningsinstitusjon som i enkelte situasjoner – f.eks. ved semesterstart – har bruk for ekstraordinært mange sykkelparkeringsplasser? Som regel ender det i kaos fordi syklene parkeres i atkomstveier, brannveier og generelt tar opp det meste av utearealet. Dette spørsmålet har CBS og Frederiksberg Kommune jobbet med på Solbjerg Plads, og i forbindelse med utvidelsen og omleggingen av den permanente sykkelparkeringen på plassen, har Gottlieb Paludan Architects utviklet en flyttbar byinventarløsning for sykler som kan avhjelpe problemet. Løsningen ble testet ved semesterstart i september i 2019 og oppfylte formålet – til tross for byggerot på plassen.

I forbindelse med nytegningen av den permanente sykkelparkeringen på CBS har Gottlieb Paludan Architects designet en sykkelparkeringsløsning som skal ramme inn arealer for midlertidig sykkelparkering.

Prosjektet er gjennomført for Frederiksberg Kommune og CBS, som vil bruke parkeringsløsningen som et supplement til permanente sykkelparkeringsplasser ved spesielle situasjoner hvor det er behov for ekstra parkeringsplasser.

Sykkelskiltet er av galvanisert stål og kan brukes for å markere området som er satt av til midlertidig stativløs sykkelparkering. Den lyseblå fargen skiller det tydelig fra standard byinventar. Sykler parkeres mellom to skilt, som angir begynnelse og slutt på sykkelparkeringsrekken. Et skilt veier 45 kg og kan plasseres der det er behov for det, Samtidig er det solid nok til å tåle vær og vind.

Med denne løsningen kan man for eksempel unngå at fortau og brannutganger blir sperret og samtidig gjøre det enklere for syklister å forstå hvor de skal sette fra seg sykkelen.

En produksjonsmanual for sykkelskiltet kan lastes ned nederst på siden. Skiltet skal kun produseres til personlig bruk, ikke til kommersiell bruk. Ved bruk av skilt og deling av bilder skal CBS, Frederiksberg Kommune og Gottlieb Paludan Architects krediteres.