Home


1 /
Landskab & Byrum

Landgangen

Gottlieb Paludan Architects har sammen med Ommen & Møller og NIRAS udformet et forslag til en stibro i Esbjerg.

Projektet tager afsæt i en genetablering af sammenhængen mellem Esbjerg by og havn. Forløbet strækker sig fra Havnegade i nord til Dokkajen i syd og består af to dele; selve Landgangen udformet som en stikonstruktion samt to stibroer. Udover Landgangen består projektet også af Havnepromenaden, der løber langs Havnegade mellem Musikhuset Esbjerg og Smedegade.

Promenaden markerer grænsen mellem byen og parklandskabet, der danner forgrund til Esbjerg Havn. Mod det bløde landskab varieres kanten med forskydninger, der i et rytmisk forløb gengiver topografien og formidler overgangen til parken. Landgangen er udformet som en krum, spændstig figur der former sig efter det karakterfulde terræn og underordner sig konteksten. Det svungne forløb danner sammen med landskabet flere tilbagetrukne opholdsområder, hvorfra man kan nyde udsigten til livet i byen og på havnen.

Det ydmyge greb skaber en umiddelbar og velintegreret forbindelse mellem byen, havnen og havet, der genfortolker det moderne Esbjerg og reflekterer stedets stemning og stoflighed.

Forslaget fik en 2. plads i konkurrencen.


Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation