Home


Projekt

Ny konkurrence skal udvikle inspirerende og aktive ”væregader” i Horsens midtby

29.03.2017

Horsens Kommune indbyder landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører gerne i samarbejde med kunstnere, byrumseksperter, kultur- og fritidsplanlæggere eller andre faggrupper til at forestå udformningen af tre centrale byrum i Horsens.

Formålet med konkurrencen er at få et tidssvarende bud på gågade- og byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv. Midtbyen skal, i smukke rammer, kunne tilbyde aktiviteter som overrasker og inspirerer, og som i høj grad indbyder til ophold, mødesteder, bevægelse, leg og et inspirerende handelsliv. Byrummene skal indrettes med høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed.

Frist for ansøgning om deltagelse er 24. april 2017. I starten af maj 2017 vil der blive udvalgt fem konkurrenceteams blandt de indkomne ansøgninger. De fem teams skal fra juni til august tegne hver deres bud på inspirerende, aktive og moderne ”væregader”.

Gottlieb Paludan Architects og Gehl Architects er kommunens rådgivere i forbindelse med gennemførelse af projektkonkurrencen.

Du kan læse mere om konkurrencen på Horsens Kommunes hjemmeside her.