Home


Projekt

GPA skal rådgive om sikring af Nordkysten

20.04.2017

Gottlieb Paludan Architects skal sammen med Rambøll yde udbudsrådgivning for et tværkommunalt, kystteknisk projekt på Sjællands nordkyst.

Klimaforandringer har sammen med den naturlige erosion skabt betydelige udfordringer for kystbeskyttelsen over alt i landet, blandt andet i Nordsjælland. Her er de tre nordkystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør gået sammen om at sørge for en mere robust og naturlig sikring af kysten.

Kystsikring i området kom for alvor på dagsorden efter stormen Bodil i 2013, hvor de direkte skader alene på i dette område blev anslået til 85 millioner kroner. Der er således store økonomiske værdier på spil for både bygningsejere og områdets infrastruktur. Samtidigt er det afgørende, at kystens værdi som både lokalt udflugtsmål, turistdestination og natur forankres dybt i det faglige arbejde med kystbeskyttelsen.

Gottlieb Paludan Architects skal i samarbejde med Rambøll stå for udarbejdelsen af udbudsmateriale til EU-udbud af et kystteknisk myndighedsprojekt med miljøvurdering (VVM) og bygherrerådgivning i forbindelse med EU-udbuddet. Samarbejdet med de tre kommuner som bygherre vil blandt andet bestå af workshops, som skal afklare projektets problemstillinger, samt projektledelse for sikre fremdriften for det samlede projekt "Nordkystens fremtid".