Home


1 /
Projekt

GPA designer fremtidens S-togsstationer

01.03.2017

Gottlieb Paludan Architects har været arkitekter på renoveringen af en række stationer på Nordbanen mellem København og Hillerød. Det sker som et led i projektet "Fremtidens S-togsstationer", hvor DSB renoverer alle stationer på S-togsnettet over en periode på 8-10 år.

Gottlieb Paludan Architects har, udover større renoveringer af Birkerød, Allerød og Holte Station, bidraget til en række mindre renoveringsprojekter på Jægersborg, Gentofte og Sorgenfri Station. Tilsammen efterlader de en helhedsfornemmelse af Nordbanen som en sammenhængende og nyistandsat strækning med mere lys og luft, bedre orienterings- og ankomstforhold, hvor kvaliteterne i den oprindelige stationsarkitektur er blevet respekteret og fremhævet.

Birkerød Station – en moderniseret og mere åben station
Ved Birkerød Station er passagerflow og cykelparkering forbedret ved at fjerne et tidligere fragthus og give plads til et nyt cykelparkeringsanlæg med direkte adgang til perronerne. De eksisterende og slidte trappeoverdækninger er revet ned og erstattet af nye, højere perrontage, der står i diskret kontrast til de oprindelige stationsbygninger fra 1864. De nye afskærmninger ved trappenedgangene er udført som lavere brystningsvægge med skaller i lys fiberbeton. Det nye trapperum på ø-perronen er udført som et lukket venterum, men helt glasinddækket, så man nu har åbent kig hele vejen på tværs af stationsområdet. Tunnel og trapper er blevet istandsat med en belægning af mørke, indfarvede betonfliser, der er udført med særligt fremstillede kontrastmarkeringer af gul beton for bedre sikkerhed.

Allerød Station – bedre flow og nyt lysprojekt
På Allerød Station, der benyttes af mange pendlere med cykel, har et centralt element i renoveringen været at forbedre flowet i forbindelse med ankomst og afgang. GPA har forbedret adgangsforholdene fra parkering til perron og omlagt hele forpladsen, hvilket giver en mere glidende og uforstyrret ankomst og afgang for pendlerne. Udover renoveringen af perron og forplads har fodgængertunnelen under banen fået et løft. GPA har istandsat trappenedgangen, afrenset og renoveret den oprindelige beklædning af hasleklinker og tilføjet et helt nyt belysningsprojekt. Nedgang og tunnel fremstår nu velbelyst med variationer i belysningen, der understøtter de rumlige variationer, så rummet fremstår tryggere og mindre "tunnelagtigt”.

Holte Station - et nyt pladsrum
Stationspladsen ved Holte Station er blevet udvidet med et nyt areal mellem stationsbygningen og posthuset. En bygning fra 1960'erne er revet ned og erstattet af en åben plads, hvorfra der via et trappe- og elevatorhus af glas er adgang til perronerne. Nedrivningen har efterladt et åbent og overskueligt rum mellem de to historiske bygninger med udsigt over stationsarealet og Vejlesø mod vest. 

Projekterne stod færdigt i slutningen af 2016 og er udarbejdet i samarbejde med ingeniørfirmaet MOE. DSB er bygherre.