Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects designer ny bro over Törne Älv i Nordsverige

11.07.2022

Gottlieb Paludan Architects har udformet en ny bro over Torne Älv i Norbotten i Sverige i samarbejde med AFRY. Broen skal erstatte en eksisterende, nedslidt bro og er et led Trafikverkets plan om udvikling af en mere bæredygtig malmtransport.

Broens eksisterende tilstand har medført restriktioner og begrænsninger for malmtransporten fra den nærliggende mine i Kaunisvaara, hvorfor Trafikverket har besluttet at udskifte broen. Den nye bro skal dimensioneres til belastninger fra 90 tons tunge lastbiler, der er fuldt lastede med malm, og som krydser broen med få minutters mellemrum - 24 timer i døgnet, hele året rundt. Dermed forbedres broens kapacitetsudnyttelse, hvilket vil bidrage til en mere bæredygtig godstransport.

Gottlieb Paludan Architects’ designarbejde har taget udgangspunkt i de store konstruktive og funktionelle krav og fokuserer på at minimere forbruget af beton og på at bearbejde broens møde med det omgivende landskab. Dette gælder blandt andet udformningen af brofæsterne - broens møde med elvens bredder- og formgivningen af bropillerne, der skal kunne modstå de voldsomme belastninger der opstår, når store isflager løsner sig i elven om foråret.

For at gøre det muligt for trafikken at krydse Torne Elv under anlægsarbejdet vil der først blive bygget en midlertidig bro. Byggeriet af den midlertidige bro forventes at starte i efteråret/vinteren 2022, og den midlertidige bro vil blive revet ned, når den nye bro er færdig i 2025. Byggeriet af den nye bro forventes at starte i 2023.