Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects udvikler stationer for Rail Baltica

15.11.2021

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Rambøll Finland, Soino & Horto Architects, Realdania og Ardenis vundet opgaven om at udarbejde analyse- og benchmark-rapporter for udviklingen af syv internationale passagerstationer for Rail Baltica-projektet.

Rail Baltica er et grønt infrastrukturprojekt, der har til formål at integrere de baltiske lande i det europæiske jernbanenet, at levere passager- og godstjenester mellem landene og forbedre jernbaneforbindelserne mellem Central- og Nordeuropa. Linjen vil blive etableret som en ny, offentligt ejet jernbanestrækning med en maksimal hastighed på 249 km/t for passagertog. Rail Baltica ejes i fællesskab af de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen. De stationer, der er omfattet af projektet, er Tallinn Ülemiste, Pärnu, Riga hovedbanegård og Riga lufthavn, Panevėžys, Kaunas og Vilnius.

Projektet ser på effektiv udnyttelse af den interne og eksterne indretning af jernbanestationer med hensyn til kommercielle og daglige driftsstrukturer samt kommercielle muligheder og sociale aktiviteter. Målsætningen er, at stationerne bliver en integreret del af deres nabolag og ikke udelukkende tilføjer værdi som transportknudepunkter. De skal også være vitale knudepunkter i det omkringliggende samfund og have en bred servicestruktur. Derfor omfatter projektet både kommerciel og bymæssig  udvikling af stationerne og deres umiddelbare nabolag samt multimodalitets-aspekter som nem forbindelse til andre transportformer, herunder offentlig transport, cykling, e-mobilitet og fodgængertrafik.

Inge Fredslund, leder af Metro & Jernbane hos Gottlieb Paludan Architects siger: ”For at opnå deres fulde potentiale skal jernbanestationerne integreres i byens eget mobilitetssystem. Derfor er det afgørende, at der lægges til rette for en bæredygtig udvikling, hvor stationerne både kan fungere som lokale centre og multimodale knudepunkter og som omdrejningspunkter for en positiv byudvikling.”

Gottlieb Paludan Architects kan trække på mange års erfaring med lignende mobilitets- og infrastrukturopgaver - blandt andet det pågående Borgarlínan-projekt i Reykjavik, hvor der også er fokus på at skabe tydelig, lokal identitet og bymæssig integration på stationerne. På Ny Ellebjerg Station i København er Gottlieb Paludan Architects ansvarlige for at etablere forbindelser mellem de eksisterende og kommende tog- og metrolinjer på stationen samt at skabe et velfungerende centralt knudepunkt for bydelen.

Projektet blev indledt i juni 2021 og forventes at være afsluttet ved udgangen af 2021.

Læs mere her