Home


Virksomheden

Gottlieb Paludan Architects’ Annual Sustainability Report 2019

08.10.2019

Som et af de store arkitektfirmaer i Danmark har Gottlieb Paludan Architects et medansvar for bæredygtig global udvikling. Vi ønsker at spille en aktiv rolle i udviklingen hen imod en mere inkluderende, bæredygtig og holdbar fremtid for mennesker og planet. Denne mission placerer bæredygtighed i centrum af vores organisation.

Gottlieb Paludan Architects har været medlem af FNs Global Compact-initiativ siden 2009. Dette års Annual Sustainability Report bekræfter vores fortsatte støtte og beskriver hvordan vi løbende forbedrer integrationen af Global Compacts ti principper indenfor menneskerettigheder, medarbejderrettigheder, beskyttelse af det naturlige miljø og bekæmpelse af korruption i alle dens former.

Som et nyt element illustrerer denne rapport, hvordan vi arbejder med bæredygtige løsninger ved at vise, hvordan de enkelte projekter samvirker med et eller flere af FNs 17 verdensmål.

Uddrag fra rapporten:

• Gottlieb Paludan Architects har udviklet et bæredygtighedsscreeningsværktøj, som er et styringsværktøj til at identificere mulige bæredygtige virkemidler i projekternes allertidligste faser. Screeningen anvender de samme overordnede vurderingskriterier som DGNB-systemet og peger samtidig på mulige retninger for et projekt, for at nå en givne bæredygtige målsætninger.

• Gottlieb Paludan Architects har samarbejdet med Københavns Kommune, By & Havn og DHI og gennemført et todages hackaton med henblik på at udvikle integrerede løsninger på udfordringerne med stigende havniveau og hyppigere ekstreme vejrhændelser.

• I forbindelse med anden etape af Aarhus Letbane har Gottlieb Paludan Architects udviklet en vurderingsmetode til evalueringen af løsningsforslag, som tager højde for otte faktorer, der vil blive påvirket af letbanen. Fire er relateret til mobilitet og fire er relateret til byrummet og det liv, der udspiller sig i byen.

Læs mere i rapporten herunder.