Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects vinder udbygningen af Aarhus Letbane

08.08.2019

Gottlieb Paludan Architects har vundet opgaven med at planlægge og udforme udbygningen af Aarhus letbane i samarbejde med Rambøll, Trailc, LE 34 og de franske landskabsarkitekter Ilex.

Udbygningen af letbanen består af 4 delprojekter: En linje mellem Spanien i Aarhus C og Brabrand, en linje mellem Lisbjergskolen og Hinnerup, en linje til Aarhus Ø samt en ny station på hovedbanen i Brabrand.

Målsætningen med letbanen er at opbygge en sammenhængende kollektiv infrastruktur, der skaber nye forbindelser i Aarhus og omegn. Ved at koble byområder sammen kan letbanen bidrage til at skabe en mere tilgængelig, effektiv og bæredygtig by. Med sin høje kapacitet sikrer den, at indbyggere omkring Aarhus nemt og effektivt kan komme til og fra arbejde eller uddannelse.

Ambitionen med det vindende design er at give noget tilbage til byen og projektets primære fokus er på passagererne, for hvem letbanen skal være et attraktivt alternativ til bilen. Designet tager hensyn til kommende bebyggelser og bygninger og bidrager dermed til fortsat udvikling i Aarhus og omegn. Nøgleord for udbygningen er tilgængelighed, brugervenlighed og tryghed.

Arbejdet med etape 2 forventes at blive sat i gang i eftersommeren 2019 og forundersøgelserne forventes færdige i 2021. Rambøll er hovedrådgiver på projektet og Gottlieb Paludan Architects er underrådgiver med ansvar for design af stationer og landskabelig og bymæssig indpasning.

Foto: Aarhus Letbane