Home

Event

Vintersaloner 2014/15

På Gottlieb Paludan Architects' vintersaloner ser vi på vores arbejde gennem andre faglige briller. Vi inviterer spændende fagfolk på besøg for at udfordre vores mission om at skabe bedre byer og samfund.

Projekt

Nyt design: Ladcykelparkering i København

Gottlieb Paludan Architects står bag designet af en ny løsning til parkering af ladcykler i Københavns gader, pladser og fortove. Cykelparkeringsstativet - eller parkeringskilen - er udviklet for VEKSØ, i samarbejde med Københavns Kommune. Parkeringskilen er enkel og fleksibel at installere og både design og funktion er tilpasset den levende og foranderlige by med tanke for både cyklist, cykel, økonomi og montage.

Fotos: VEKSØ

Projekt

Rådgivning for Dansehallerne og Dansk Danseteater

Gottlieb Paludan Architects rådgiver Dansehallerne og Dansk Danseteater i forbindelse med flytning til nye lokaler. Rådgivningsopgaven omfatter en forundersøgelse, som skal danne grundlag for en analyse af mulige placeringer, samt fondsansøgninger og dialog med ejendomsselskaber og developers.

Projekt

Team GPA videre til anden runde i Middelfart

GPA er udvalgt som en af vinderne i første fase af arkitektkonkurrencen om 'Danmarks smukkeste Klimatilpasning' i Middelfart. Vort forslag, som er udarbejdet i samarbejde med SNE arkitekter, 2+1 Idébureau, Via Trafik, Jan Støvring og Anna Lund, bliver bl.a. fremhævet for sine pragmatiske regnvandsløsninger og sin evne til at bygge videre på Middelfarts eksisterende kvaliteter.