Home

Markeder

Utdanning & Helse

Forståelsen av betydningen av læring og kunnskapsproduksjon i samfunnet endrer seg. Det samme gjør omsorgstjenester og behovet for disse. De løsningene vi skaper må derfor reflektere dette ved å fremme fleksible løsninger med mennesket i sentrum.

Gottlieb Paludan Architects har lang erfaring med å skape varierte rom for læring og undervisning og møtesteder og arenaer for det spontane. Skoler og barnehager skal samtidig være gode og trygge steder for barn og ungdom. En forutsetning for å lykkes er å utvikle hvert prosjekt med brukene i sentrum hvor våre konsepter utvikles med et parallelt fokus på de fysiske omgivelsene og de sosiokulturelle forhold.

Når universitetene skal utvikle sine campuser er det nye læringsformer, dannelse av tverrfaglige forskningssenter, behov for ulike møteplasser og nye samarbeidsformer med samfunnet, som er de grunnleggende behovene. Når vi planlegger og utformer campus, handler det om å forstå hvordan vi utvikler undervisning og forskning og hvordan campus kan være et virkemiddel i den utviklingen.

Vi har spisskompetanse på universell utforming og rom som er gode for mennesker med ulike behov. Vi jobber med tjenestedesign, integrerte løsninger, mixed use og inviterende møteplasser slik at omsorgsbyggene legger til rette for tilhørighet og omsorg, men også er en del av byen og lokalsamfunnet.

Vi tror at fremtidens helseinstitusjoner må være en meningsfull oase – hvor rehabilitering, aktivisering og sosial samhørighet står i fokus. Det skal være rom for både fellesskap og individualitet. Det beste av kollektivets ånd, samt roen og tryggheten i det nære og private. Trygge og oversiktlige rammer skal skapes gjennom logiske romprogram, og ved hjelp av materialvalg, farger og god arkitektur.

Vi tror på at vårt samfunn er sterkere og utfordringene færre når våre felles rom og forbindelsene mellom dem er vakre og velfungerende for mennesker. For å gi våre oppdragsgivere best mulig resultat jobber våre eksperter tett sammen på tvers av fag. Vi har et miljø bestående av planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. I tillegg har vi arbeidsplasseksperter, strategi- og organisasjonsutviklere, prosessledere, organisasjonspsykologer.

 

Kontakt

Telefon:
E-mail:

Utvalgte spesialiseringer innen Utdanning & Helse

Vis alle

LES OM VÅRE ANDRE MARKEDER

Vi jobber innenfor markedene Kontor & Næring, Utdanning & Helse, Stedsutvikling & Byrom, Energi & Forsyning og Mobilitet & Transport. Her jobber vi med den fysiske utformingen av både næringsmessige og samfunnsmessige funksjoner.