Home

Markeder

Stedsutvikling & Byrom

Utforming og organisering av gater, plasser og byrom er av avgjørende betydning for hvordan vi ferdes i og bruker byen. Når vi designer og organiserer byens rom og bygger nye forbindelser, tar vi utgangspunkt i vår ambisjon om å styrke menneskers bevegelsesrom og utfoldelsesmuligheter.

Å støtte og styrke en bærekraftig byutvikling står høyt på dagsordenen for de fleste byer. Å få flere til å oppholde seg i byen, gå, sykle og bruke kollektivtransport er nødvendig for å overvinne samfunnsutfordringer, redusere CO2-utslipp, begrense trengselsproblematikk og gjøre det attraktivt å bo i byen. Det krever igjen byrom og gode forbindelser av svært høy funksjonell og estetisk kvalitet.

Gottlieb Paludan Architects leverer tjenester til kommuner, statlige byggherrer og private organisasjoner innenfor feltet byer og byrom. Det dreier seg om alt fra strategier for byutvikling, sammenheng mellom byliv og mobilitet, strategisk identifisering av byromspotensialer og karakterskapende beplantning til designkonsepter og prosjektering av gaterom, stasjonsforplasser og oppholdssteder.

Gottlieb Paludan Architects har mange års erfaring med organisering og innredning av byens mest funksjonelle rom. En stasjonsforplass, en gate, et byrom eller en bro er alltid en del av et større nettverk og bør etter vår mening aldri ses på som et isolert element. Et gaterom oppfyller helt grunnleggende funksjoner som fortau, sykkelvei, bussholdeplass og veibane, men det er også et sted hvor det er mulig å innlemme beplantning og natur i byen, håndtere regnvann på overflaten, skape oppholdsplasser og mye mer.

Vi vet at med litt ekstra innsats, også i form av helt små fysiske inngrep, kan vi skape byer som er mer sammenhengende.

Vi har alltid som utgangspunkt for et prosjekt at vi, gjennom god dialog med våre byggherrer og samarbeidspartnere, analyserer og forstår prosjektets funksjonelle og tekniske forutsetninger, kontekst og sammenheng med tilstøtende områder, ulike brukergrupper og prosessene som har foregått i forkant av prosjektet.

 

 

 

Kontakt

Åse Lundekvam

  • Seksjonsleder Plan, Landskap & Urbanisme
  • Senior Byplanlegger
Telefon:
+47 996 43 502

Utvalgte spesialiseringer innen Stedsutvikling & Byrom

Vis alle

LES OM VÅRE ANDRE MARKEDER

Vi jobber innenfor markedene Kontor & Næring, Utdanning & Helse, Stedsutvikling & Byrom, Energi & Forsyning og Mobilitet & Transport. Her jobber vi med den fysiske utformingen av både næringsmessige og samfunnsmessige funksjoner.