Home


1 /
Arkitektur

Ullerntunet bo og behandlingssenter

Prosjektet består i bygging av 144 sykehjemsplasser, seniorsenter og arealer til dagsenteret Hjørnesteinen.

Hovedbygget står på Byantikvarens gule liste over bygg som ønskes bevart, og skal rehabiliteres i samarbeid med Byantikvaren.

Utomhus skal parken/hagen være et godt og trygt uteområde for beboerne. Dette omfatter turstier, sitteplasser og muligheter for sansehage, samt lekemuligheter for barn som er på besøk. Beplantingen mot Ullernchausseen bevares og suppleres med flere trær for å skape en allè.Dagens hovedadkomst fra Ullernchausseen fungerer godt og blir opprettholdet. Det blir handicapparkering ved hovedhuset, mens det for besøkende og ansatte etableres en parkeringskjeller i østfløyen. Prosjektet er prosjektert i BiM

Omsorgsbygg har som overordnet mål at Ullerntunet bo- og behandlingssenter skal bli «Norges mest energieffektive og miljiøvennlige sykehjem». Bygget skal BREEAM NOR-sertifiseres i minimum klasse «Very Good». BREEAM er verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg.

Prosjektplassering