Home


1 /
Arkitektur

Tveit skole

Gottlieb Paludan architects har siden våren 2015 hatt oppdraget med å detaljprosjektere Tveit skole for Askøy kommune utenfor Bergen. 

Nybygget inneholder flerbrukshall og undervisningsarealer til elevene. Skolens hovedinngang er lagt til nybyggets 1. etasje. En bred trapp knytter de to nederste etasjene sammen og inneholder kantine, bibliotek, undervisningskjøkken og musikkrom i tilknytning til flerbrukshallen. Arealene skal kunne brukes av skolen og nærmiljøet. I de to øverste etasjene er det undervisningsarealer. Nybygget knyttes sammen med eksisterende skoleanlegg med et mellombygg.

79-bygget skal arealene ombygges til spesialrom og arealer for SFO. Administrasjonsbygget planlegges med mindre ombygginger og tilpasninger i hovedsak for administrasjon og lærere i 2 etasje. Et nytt leskur knytter de eksisterende byggene sammen. 

Skolen ligger på toppen av en liten ås der tomten har en høydeforskjell på hele 29 meter fra Stemmevann i nordøst til lekeskogen i sørvest. Det nye skolebygget tar opp store deler av høydeforskjellen på tomten. For å få uterommet universelt utformet er det tilrettelagt med ramper, trapper og murer mellom skolegårdens ulike nivåer.

Prosjektplassering