Home


1 /
Arkitektur

Trondheimsveien 387

Gottlieb Paludan architects har gjennomført et prosjekt i Trondheimsveien 387. Prosjektet inneholdt alle faser fra forprosjekt til detaljprosjekt, inkludert komplett anbudsunderlag.

Trondheimsveien 387 er et Omsorg+ prosjekt med tilhørende serviceareal og et dagsenter. Eksisterende høyblokk ble total-rehabilitert, mens en eksisterende lavblokk og et mellombygg ble revet og erstattet med et nytt leilighetsbygg i tre etasjer og et mellombygg med servicefunksjoner i to etasjer. 

Prosjektet inneholder 39 nye leiligheter i nybygget mot Trondheimsveien og 55 ombygde leiligheter i høyblokken. Mellombygget knytter sammen de to boligdelene og inneholder resepsjon og fellesfunksjoner. Alle leiligheter har direkte tilgang til kafé, dagsenter og servicearealer med frisør, fotpleier og fysioterapi. Anlegget inneholder også treningsrom og møterom. Personalet har en egen avdeling med kontorer, personalrom og garderobeanlegg. 

Vi ønsket å skape et åpent og inviterende anlegg der alle , både beboere og besøkende kan møtes til felles aktiviteter og måltider. Nybygg tilfredsstiller Passivhuskrav.

Prosjektplassering