Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Sverresborg - Trøndelag Folkemuseum

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale.

Museet har mer enn 80 antikvariske bygninger, som viser trøndersk byggeskikk fra bygd til by, fra fjell til fjære, fra samegammer til trepaleèr.

Gottlieb Paludan architects har renovert publikumsdelen, bestående av resepsjon, butikk, cafe og selskapsdel. Cafèn ble pusset opp, ikke bare til å være en ren museumscafè, men også med en hensikt om å gjøre det til nabolagets nærcafe, med selskapslokale som kan stenges av, resepsjon og ny og større museumsbutikk. Cafèeen har endret navn fra Cafe Bagle, til Borgstua og har fått nye restauratører. 

Butikken i seg selv er fysisk delt opp etter tre trematiske konsepter: byen, bygda og borgen. Det ble også bygd et lydisolert formidlingsrom, black-box, for små lukkede arrangement, gjerne rettet mot barnehager som er på besøk på museet.

Gottlieb Paludan architects har i tilegg til prosjektering, også stått for all spesialdesign som disker og butikkmøbler.

 

Prosjektplassering