Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Sparebank 1 Midt-Norge, Arbeidsplassutforming

Gottlieb Paludan architects har levert interiørarkitekttjenester og rådgivning innen strategisk arbeidsplassutforming.

Leveransen inkluderer detaljplanlegging for utvalgte pilotprosjekt og bistand med innføring avnytt konsept. SpareBank 1 Midt-Norge (SMN1) ønsket å utvikle et nytt kontorkonsept som støtter opp om bankens nye satsninger og tjenester. Banken ønsker å være i forkant og utvikle og levere innovative tjenester til sine kunder.

Gottlieb Paludan architects har utarbeidet nytt kontorkonsept der design av kontor og utvikling av nye tjenester sees som en integrert og helhetlig prosess.

Oppgaven ble løst blant annet gjennom utarbeidelse av en veileder - Strategisk Håndbok, som gir et overordnet rammeverk for strategi og fysiske løsninger, samt verktøy for å kartlegge behov og bruk ved de lokale kontorene. Veilederen er generell og kan tilpasses spesielle behov på den enkelte lokasjon eller avdeling. Veilederen kan benyttes direkte i medvirkning med de ansatte. 

 

 

Prosjektplassering