Home


1 /
Landskap

Solrødgård Klima- og Miljøpark

Solrødgård klima- og miljøpark har ambisjon om å synliggjøre energikretsløpet, som er helt grunnleggende for vår hverdag.

Solrødgård klima- og miljøpark huser ny plassering for Hillerød Forsyning, renseanlegg, gjenbruksplass, geotermo-anlegg samt en rekke demonstrasjonsparseller. I klima- og miljøparken kan besøkende utforske forskjellige forsyningsfunksjoner og prosesser som vannrensing og grønn energiproduksjon på nærmere hold.

Anlegget er plassert i Hillerøds sydvestlige del. Med utgangspunkt i områdets landskapelige kvaliteter og grunnens topografi leder jordvoller, regnvannsgrøfter og gjerder i grønne kiler fra arealets kant ned mot et nytt landskap med bekker og våte enger. Dette nye våtområde er etablert med grunnlag i Slåenbækken og Havelse å, som ved større nedbørsmengder utvider seg til en innsjø. Innsjøen mottar regnvann fra klima og miljøparken, men er, ved ekstrem nedbør, også i stand til å ta opp overflatevann fra omkringliggende områder.

Klima- og miljøparken blir et sted, hvor teknikk og rekreativt opphold får et tett og usedvanlig samliv. Forsyningskretsløpene av vann, energi og materialer vies en fremtredende plass som attraksjon i et landskap hvor der også er plass til å leke og lære.

Prosjektplassering