Home


1 /
Arkitektur

Solrødgård Klima- og Miljøcenter

Gottlieb Paludan Architects var totalrådgiver i forbindelse med oppføringen av et nytt verksteds-, administrasjons- og velferdsbygg for Hillerød Forsyning. 

Solrødgård Klima- og Miljøcenter er et nyoppført drifts- og administrasjonssenter for Hillerød Forsyning. I tillegg til kontor- og administrasjonsfasiliteter rommer senteret et el- og sveiseverksted, garasjer til tunge kjøretøy, vaskehall, lager til maskindeler og velferdsfasiliteter til omkring 60 ansatte.

Bygningen er designet med sterkt fokus på funksjon, og alle overflater er laget robuste for å tåle hard bruk og stor slitasje. Omkledningsarealet er inndelt i en ren og en uren avdeling med separate omkledningsrom. Et slusesystem sørger for korrekt avskylling av tilsmusset vann før de ansatte kan fortsette inn i bygningen.

Klima- og miljøsenteret er på 1420 m2, mens garasje, lager og verksted har et areal på til sammen 2155 m2. Bygget er prosjektert i henhold til dansk Bygningsklasse 2020, og har en tydelig bærekraftsprofil med fokus på dagslysoptimering, solceller, grønne tak og gjenbruk av regnvann.

Anlegget er plasseret sørvest i Hillerød, og selve klima- og miljøparken er et sted hvor teknologi og rekreasjon inngår i et tett og unikt samliv.

 

Prosjektplassering