Home


1 /
Arkitektur

Sofienberggata 7

En omattende energirehabilitering,  med nye høyisolerende fasader, nytt  ventilasjonsanlegg, energibrønner og grønt tak med solcellepanel.  

Den kommunale boliggården i Sofienberggata 7 skal rehabiliteres. En viktig del av prosjektet er en omfattende energirehabilitering, med nye høyisolerende fasader, nytt ventilasjonsanlegg, energibrønner og grønt tak med solcellepanel.

Samlet skal disse tiltakene redusere energiforbruket med mer enn 70 prosent. Det vil også komme  beboerne til gode i form av lavere strømregning. 

I tillegg til oppgradering av bygningsmassen skal også bakgård og uteareal oppgraderes. I bakgården er det fokusert på god overvannshåndtering, med bl.a. regnbed, åpne vannrenner, permeable dekker og regnvannstanker til bruk for vanning. På taket til det ene bygget skal det legges til rette for opphold og urbant landbruk. 

Prosjektplassering